Interkerkelijke Evangelisatie Commissie

< Vorige

  

PAASACTIE 2017

 

Wellicht heeft u / heb jij ( net als eerdere jaren ) belangstelling voor de Interkerkelijke Paasevangelisatie-actie?

Op Zaterdag 15 april  is er weer een mogelijkheid om in Zwijndrecht met mensen in gesprek te gaan en hen het goede nieuws te brengen van Jezus.

We gaan opnieuw naar de winkelcentra: Oudeland, Kort Ambacht, Noord en Walburg.

Met bekende materialen zoals paaseditie leven.nu, uitnodiging Alpha-cursus of Christianity Explored, overzicht diensten rond Pasen, Bijbels en evangelie in gewone taal.

  

Er zijn ongeveer zo’n 40 mensen nodig!                            

Iedereen kan op zijn of haar eigen manier een steentje bijdragen aan het werk voor Gods Koninkrijk.

  

Voor de bezetting van de stands willen we werken met tourbeurten; twee uurtjes en dan weer wisselen. De ervaring heeft geleerd dat dit goed werkt.

Blokken van 10-12 uur, van 12-14 uur en van 14-16 uur. Op de dag zelf starten we om 9.00 uur met gezamenlijk gebed in de Pastorie, waar ook info en toelichting wordt gegeven. Rotterdamse weg 71, huis op de hoek naast de kerk. Om 16.30 uur sluiten we daar weer af met delen van verhalen en gebed.

 

Evangelisatie kan best lastig zijn … maar probeer voor jezelf eens te bedenken dat God gewoon heel graag met mensen in contact wil komen en dat wij hen slechts hierop hoeven te attenderen.

Er is een God in de hemel die ontzettend veel van mensen houdt!

Hij wil niets liever dan dat mensen Hem leren kennen en zich tot Hem keren.

 

Aanmelden graag via:  annet.van.willigen@online.nl

 

Gods zegen en een hele hartelijke groet namens de IEC Zwijndrecht.